© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Ellenőrző felülvizsgálat (87. § 4. pont) Az Mvt. meghatározása szerint munkaeszköznek tekintendő minden gép, készülék,  szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal  összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz). Gyakorlatilag ide tartozik minden olyan eszköz, gép, berendezés, szerszám, ami nem  számít jogszabályilag veszélyesnek. (veszélyes munkaeszköznek számít az “Előzetes  vizsgálat” pontban felsorolt gépek, berendezések)  Az Mvt. 21.§ (2) bekezdése alá nem tartozó munkaeszközt a szerelését követően, illetve az  üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőzően – az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző –  vizsgálatnak kell alávetni, melyet ellenőrző felülvizsálatnak nevezünk.  Az ellenőrző felülvizsgálattal rendszerbe állított gépek, berendezések időszakos  vizsgálatára szolgál az időszakos ellenőrző felülvizsgálat.  Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakoriságát a munkáltatónak kell meghatározni,  figyelembe véve többek között a berendezés használati gyakoriságát, aktuális műszaki  állapotát, szerkezeti összetettségét.  Habár a jogszabályi előírás nem teszi kötelezővé, hogy az ellenőrző felülvizsgálatot,  időszakos ellenőrző felülvizsgálatot munkavédelmi szakképesítésű szakember végezze,  azonban mivel a fenti vizsgálatok szervesen kapcsolódnak a munkavédelemhez, ezért  javasolt munkavédelmi szakember bevonása a folyamatba.  Megrendelőink igényeinek megfelelően vállaljuk a ellenőrző felülvizsgálatok valamint az  időszakos ellenőrző felülvizsgálatok lebonyolítását, dokumentálását és a megrendelőnek az  őt érintő feladatok részletes ismertetését, ezzel is biztosítva a munkavédelmi jogalkotás  azon törekvését, hogy a munkáltatónak valamennyi olyan általa használt, alkalmazott  gépéről, berendezéséről legyen megbízható műszaki dokumentációja, melynek működése  kockázatot, veszélyforrást jelent a munkavállalóra nézve.