© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Előzetes vizsgálat (21. § (3) bekezdés)  Annak érdekében, hogy az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely,  munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendelhesse, előzetes vizsgálatot kell  lefolytatni, melynek célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a  munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos  munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek,  illetőleg teljesíti az Mvt. 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket.  Előzetes vizsgálatot az alábbi esetekben kell lefolytatni - nevesített veszélyes gépek listája  (az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke):  A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok  megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal  rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú  körfűrészek: o működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely  rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy  leszerelhető gépi előtolással mozgatja;  o működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel  működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;  o működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a  munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy  kivétellel mozgatja;  o mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi  behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.  Faipari gyalugép kézi előtolással.  Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus  előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.  A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel,  famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok  megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai  tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:  o működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy  váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;  o váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.  Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a  fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.  Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.  Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai  tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.  Faipari kézi láncfűrészgép.  Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az  élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és  a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.  Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi  behelyezésével és/vagy kivételével.  Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével  és/vagy kivételével.  A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:  o mozdony és fékezőkocsi,  o hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.  Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal  van felszerelve. Járműemelők.  Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél  fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.  Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.  További munkaeszközök:  Daruk és futómacskák gépi meghajtással.  Gépi hajtású emelőtargoncák.  Villamos emelődobok.  Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.  Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.  Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.  Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke  Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk  Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései  Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések  Vállaljuk megbízónknál a fenti csoportba tartozó berendezések előzetes vizsgálatát, melyről  jegyzőkönyvet készítünk. A jegyzőkönyvvel bizonyíthaó a jogszabályi követelmények  biztosítása, teljesülése. Egyedi megállapodás esetén megszervezzük a veszélyes gépek,  berendezések, technológiák 23. § (1) bekezdése szerinti időszakos felülvizsgálatának  lebonyolítását is.  A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-  egészségügyi szaktevékenység, ezért a munkavédelmi végzettségű szakember mellett  egészségügyi szakembernek (pl. foglalkozás-egészségügyi orvos) is részt kell vennie a  vizsgálatban.