ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELEM Termelő és szolgáltató vállalkozások, közületek, intézmények hatóságok és önkormányzatok környezetvédelmi és ahhoz kapcsolódó szakértői szintű eljárási ügyeinek végzése, intézése. Komplex környezeti hatásvizsgálatok, átvilágítások végzése, tervezett beruházások, rekonstrukciók, telepítések, felszámolások környezeti hatásainak megítéléséhez, feltárásához. Alakuló (módosuló) vállalatok, vállalkozások részére környezeti rendezési tervek készítése. Közvetlen és közvetett környezetvédelmi célú eszközök berendezések, anyagok beszerzése, telepítése, engedélyezési eljárásainak bonyolítása. Működő vállalkozások operatív környezetvédelmi tevékenységének ellátása – rendszeres és eseti adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó felmérések elkészítése, adatszolgáltatás összeállítása, kapcsolattartás az illetékes szakhatóságokkal. VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM, VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS  Iszapkezelési eljárások tervezése. Környezeti kárelhárítási tervek kidolgozása. ZAJVÉDELEM Zajforrás analízis, zajvédelmi beruházások tervezése. Zajvédelmi bírságcsökkentés lehetőségeinek feltárása, zajforrások szakmai felülvizsgálata, műszaki megoldások tervezése. Közlekedési zaj meghatározása. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Levegőtisztaság-védelmi felmérések készítése. Szennyezőanyag-kibocsátások (szilárd- és gázhalmazállapotú emisszió- komponensek) meghatározása. Emissziócsökkentési lehetőségek feltárása, szakértői javaslatok és műszaki megoldások kidolgozása. Leválasztóberendezések kiválasztása, telepítése, bevizsgálása, hatásfokvizsgálatok végzése. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Hulladékfelmérések, anyagmérlegek, statisztikák, bevallások készítése. Hulladékgazdálkodási terv készítése, felülvizsgálata. Hulladékhasznosítási, kezelési, ártalmatlanítási technikák kidolgozása, telepítése. Bírságcsökkentési lehetőségek felülvizsgálata, szakértői javaslatok készítése. © Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012