A jogszabályok több esetben követelményként határozzák  meg, hogy a szervezet által történő környezethasználatot  engedélyeztetni kell.  Megrendelőink részére az alábbi területeken kínáljuk szolgáltatásainkat: Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedélyeztetés); Építési engedélyek tervek környezetvédelmi munkarésze; Környezetvédelmi programok; Hulladékgazdálkodási tervek; Környezetvédelmi teljesítményértékelés; Rekultivációs terv; Vízjogi engedélyezési eljárások; Üzemi kárelhárítási tervek; Területfejlesztési programok, koncepciók; Környezeti elemek védelmével kapcsolatos engedélyezési kérelmek; Hulladékok kezelésével, szállításával és hasznosításával kapcsolatos engedélyezési kérelmek. © Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 §