© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján mindenkinek - az Mvt. 57 § és az  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet melléklete szerint a veszélyességtől és a létszámtól  függően - munkavédelmi szakembert kell alkalmaznia, amennyiben munkáját szervezet  munkavégzés keretében végzi.  És Ön alkalmaz ilyen szakembert?  Amennyiben nem, úgy engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szolgáltatásainkat.  Megbízóink részére vállaljuk az alábbi tevékenységek elvégzését:  Helyzetfelmérést és értékelést;   Munkavédelmi szabályzat készítését, felülvizsgálatát, kiegészítését;   Bejelentési kötelezettségek teljesítését;   Egyéni védőeszközök juttatásának írásban történő meghatározását;   Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozását;   Soron kívüli vizsgálatok elvégzését;   Munkavédelmi üzembe helyezéseket megelőzően munkavédelmi szempontú  előzetes vizsgálatok elkészítését;   Balesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;   A munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatását;   Munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását;   Munkavédelmi jogszabálykövetést;   Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetését;   Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését;   Kapcsolattartást az illetékes szakhatóságokkal;   Vezetők rendszeres tájékoztatását az aktuális munkavédelmi helyzetről;   Biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését, aktualizálását;  Mentési terv készítését;   Munkavédelmi programok, összeállítását, startégia összeállítását.  Megbízónk részére vállajuk a fenti tevékenységek önálló, illetve egymással kombináltan  történő elvégzését, melyre egy igényfelmérés és helyszíni egyeztetés után teszünk  ajánlatot.