© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Orvosi alkalmasság (49. §)  A munkáltató köteles koordinálni az orvosi alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó  kötelezettségeket, és összefoglalja a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok (előzetes,  időszakos, soron kívüli) szabályait, rendelkezéseit. A Munkavédelmi törvény előírásaiban is  találunk erre utalást: „Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és időszakos orvosi  vizsgálat alapján kell dönteni.” (1993. évi XCIII. törvény 49. §)  Kérésre elkészítjük és bevezetjük a kockázatértékelésen valamint a kapcsolódó  jogszabályokon alapuló szabályozást, melynek segítségével a munkáltató teljesíti a rá  háruló kötelezettségeit.  Amennyiben a munkáltató rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, akkor javasolt annak  részeként kezelni az orvosi vizsgálatok rendjének meghatározását.  Az orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása szakmai tartalmánál fogva a  munkabiztonsági szakemberen túl munka-egészségügyi szakember részvételét is  megkívánja.