© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény kötelezővé teszi a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek,  jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, hogy a  létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával,  üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és a  kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények  megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének  és elhárításának feltételeiről.  E körben:  állandóan üzemképes állapotban kell tartani a közvetlen tűzvédelmet szolgáló  tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt, s gondoskodni  kell azok időszakos ellenőrzéséről,  biztosítani kell az oltóvizet és az egyéb oltóanyagokat,  a tűzoltásra, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében (előzetes  egyeztetés alapján) lehetővé kell tenni a tűzoltóság részére a helyszíni gyakorlatok  megtartását és abban közre kell működni,  biztosítani kell a tevékenységi körrel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és  oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban és kötelezően  alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit,  meg kell teremteni a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.  A munkáltató ezenkívül köteles gondoskodni:  a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (a Ttv. 19. §-a alapján erre akkor köteles, ha a  munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót  foglalkoztat vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt  működtet, illetve ha a létesítmény fokozottan tűz- és robbanásveszélyes  besorolású), a munkavállalók és a munkavégzésben részt vevő családtagok tűzvédelmi  oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a  foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák a munkakörükkel, tevékenységükkel  kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, s megismerjék a tűz esetén végzendő  feladataikat.  A jogszabályi háttér lehetővé teszi, hogy a munkáltató a fenti feladatok ellátására külső  szakember segítségét vegye igénybe.  És Ön alkalmaz ilyen szakembert?  Amennyiben nem, úgy engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szolgáltatásainkat.   Megbízóink részére vállaljuk az alábbi tevékenységek elvégzését:  tűzvédelmi szabályok, előírások betartásának figyelemmel kísérése, elősegítése,  hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményezése;  munkavállalók általános tűzvédelémi oktatásának megtartása, dokumentálása;  segítségnyújtás az esetleges tűz keletkezési okának feltárásában;  segítségnyújtás, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat,  előírásokat, valamint a tűz esetén a teendőiket;  Tűzvédelmi Szabályzat - és szükség esetén Tűzriadó Terv - kidolgozása, a  bevezetett szabályok betartásának ellenőrzése;  tűzoltókészülékek ellenőrzése, karbantartása, javítása;  tűzoltó vízforrások ellenőrzése, az ellenőrzések dokumentálása.