© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Az elmúlt három hónapban ismét több szabvány jelent  meg új kiadásban - ezeket az alábbi felsorolás mutatja  be: Megjegyzés: zárójelben az adott szabvány  megjelenésének dátuma található  Környezetvédelem: Helyhez kötött forrású emissziók MSZ EN ISO 13833:2013 Helyhez kötött légszennyező források  emissziója. A biomassza (biogén) és a fosszilis eredetű szén-dioxid  arányának meghatározása. A radiokarbon mintavétele és  meghatározása (ISO 13833:2013) (2013-08-01) MSZ EN 12619:2013 Helyhez kötött légszennyező források  emissziója. Az összes, gázállapotú, szerves kötésben lévő szén  tömegkoncentrációja. Folyamatos, lángionizációs detektoros módszer  (2013-07-01) MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kötött légszennyező források  emissziója. A sebesség és a térfogatáram kézi és automatikus  meghatározása csatornákban. 1. rész: Kézi referencia-módszer (ISO  16911-1:2013) (2013-07-01) MSZ EN ISO 16911-2:2013 Helyhez kötött légszennyező források  emissziója. A sebesség és a térfogatáram kézi és automatikus  meghatározása csatornákban. 2. rész: Automata mérőrendszerek (ISO  16911-2:2013) (2013-07-01) Talajvédelem MSZ EN ISO 15009:2013 Talajminőség. Az illékony aromás szénhidrogének, a naftalin és az illékony halogénezett szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározása. Kihajtás-csapdázás módszere termikus deszorpcióval (ISO 15009:2012) (2013-08-01) MSZ EN ISO 11269-2:2013 Talajminőség. A szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásának meghatározása. 2. rész: A szennyezett talaj hatása a magasabb rendű növények kikelésére és korai növekedésére (ISO 11269-2:2012) (2013-07-01) MSZ EN ISO 22155:2013 Talajminőség. Az illékony aromás, a halogénezett szénhidrogének és a kiválasztott éterek gázkromatográfiás meghatározása. Statikus gőztér-analízises módszer (ISO 22155:2011) (2013-07-01) MSZ EN ISO 23611-5:2013 Talajminőség. A talajlakó gerinctelenek mintavétele. 5. rész: A talajlakó makrogerinctelenek mintavétele és extrakciója (ISO 23611-5:2011) (2013-07-01) MSZ EN ISO 10930:2013 Talajminőség. A víz hatásának kitett talajaggregátumok stabilitásának mérése (ISO 10930:2012) (2013-07- 01) MSZ EN ISO 11063:2013 Talajminőség. Módszer a talajmintákból a DNS közvetlen kivonására (ISO 11063:2012) (2013-07-01) Szennyvíztisztítás és -kezelés MSZ EN 12566-6:2013 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig. 6. rész: Előre gyártott tisztítóegységek az oldómedencékből elfolyó szennyvízhez (2013-08-01) MSZ EN 14701-2:2013 Iszapok jellemzése. Szűrési tulajdonságok. 2. rész: A szűréssel szembeni fajlagos ellenállás meghatározása (2013- 08-01) Vízminőség-védelem MSZ EN ISO 11206:2013 Vízminőség. Az oldott bromátok meghatározása. Ionkromatográfiás módszer és kolonna utáni származékképzés (ISO 11206:2011) (2013-07-01) MSZ EN ISO 10710:2013 Vízminőség. Növekedésgátlási teszt tengeri és brakkvízi Ceramium tenuicorne makroalgával (ISO 10710:2010) (2013-08-01) MSZ EN 16164:2013 Vízminőség. Útmutató a taxonómiai kódok kiválasztásához és tervezéséhez (2013-07-01) Hulladékgazdálkodás MSZ EN 16123:2013 Hulladékok jellemzése. Útmutató a szitálási módszerek kiválasztásához és alkalmazásához (2013-07-01) Munkavédelem: Gépek Biztonsága MSZ EN 12786:2013 Gépek biztonsága. Követelmények a biztonsági szabványok rezgésre vonatkozó fejezeteinek szövegezésére (2013- 07-01) MSZ EN ISO 11553-3:2013 Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 3. rész: Lézeres megmunkálógépek és kézi megmunkálókészülékek zajcsökkentési és zajmérési módszerei és a csatlakozó segédfelszerelés (2. pontossági osztály)(ISO 11553- 3:2013) (2013-07-01) MSZ EN 62061:2005/A1:2013 Gépek biztonsága. A biztonsággal kapcsolatos villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága (IEC 62061:2005/A1:2012) (2013-07-01) Egyéni Védőeszközök MSZ EN 1080:2013 Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére (2013-08-01) MSZ EN ISO 20471:2013 Jó láthatóságot biztosító ruházat. Vizsgálati módszerek és követelmények (ISO 20471:2013) (2013-08-01) MSZ EN 1621-4:2013 Motorkerékpárosok védőruházata mechanikai ütközés ellen. 4. rész: Motorkerékpárosok felfújható védői. Követelmények és vizsgálati módszerek (2013-08-01) Ipari targoncák  MSZ EN 1755:2000+A2:2013 Ipari targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros környezetben (2013-07-01) MSZ EN 16307-1:2013 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, egyéb vezető nélküli targoncák, változtatható gémkinyúlású targoncák és teherszállító targoncák kiegészítő követelményei (2013-07-01) MSZ EN 16307-5:2013 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák kiegészítő követelményei (2013-07-01) Földmunkagépek MSZ EN 474-1:2006+A3:2013 Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (2013-07-01) Daruk biztonsága MSZ EN 13135:2013 Daruk. Biztonság. Tervezés. A berendezések követelményei (2013-07-01) Háztartási gépek biztonsága MSZ EN 60335-2-2:2010/A1:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-2. rész: Porszívók és vízfelszívók követelményei (IEC 60335-2-2:2009/A1:2012) (2013-07-01) MSZ EN 60335-2-25:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-25. rész: Mikrohullámú sütők követelményei, beleértve a kombinált mikrohullámú sütőket is (IEC 60335-2-25:2010, módosítva) (2013-07-01) MSZ EN 60335-2-30:2009/A11:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek követelményei (2013-07-01) Veszélyes anyagok elleni védelem MSZ EN 14564:2013 Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fogalommeghatározások (2013-08-01) MSZ EN 14116:2013 Veszélyes anyagok szállítótartályai. Folyékony üzemanyag termékazonosító berendezésének digitális adaptere (2013-08-01) Ergonómia MSZ EN ISO 9241-154:2013 Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 154. rész: Interaktív hangreagálású (IVR) alkalmazások (ISO 9241-154:2013) (2013-08-01) MSZ EN ISO 9241-410:2008/A1:2013 Az ember és a rendszer közötti kölcsönhatás ergonómiája. 410. rész: A fizikai bemeneti készülékek tervezési követelményei (ISO 9241-410:2008/AMD 1:2012) (2013-08- 01) Sugárvédelem MSZ EN 61526:2013 Sugárvédelmi műszerek. Hp(10) és Hp(0,07) személyi dózisegyenértékek mérése röntgen-, gamma-, neutron- és béta-sugárzások esetén. Közvetlen leolvasású személyi dózisegyenérték-mérők (IEC 61526:2010, módosítva) (2013-08-01) Tiszta terek szabályozása MSZ EN ISO 14644-8:2013 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 8. rész: A levegőtisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2013) (2013-08-01) MSZ EN ISO 14644-10:2013 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 10. rész: A felületi tisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ISO 14644-10:2013) (2013-08-01) Tűzvédelem: MSZ EN 45545-1:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 1. rész: Általános előírások (2013-08-01) MSZ EN 45545-2:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei (2013-08-01) MSZ EN 45545-3:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 3. rész: A tűzakadályok tűzállósági követelményei (2013-08- 01) MSZ EN 45545-4:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 4. rész: A gördülőállomány kialakításának tűzvédelmi követelményei (2013-08-01) MSZ EN 45545-5:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat, sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket (2013-07-01) MSZ EN 45545-6:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 6. rész: Tűzellenőrzés és irányítási rendszerek (2013-08-01) MSZ EN 45545-7:2013 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 7. rész: Éghető folyadékokkal és éghető gázokkal üzemelő berendezések tűzbiztonsági követelményei (2013-08-01) MSZ EN 60695-4:2013 A tűzveszélyesség vizsgálata. 4. rész: Az elektrotechnikai termékek tűzállósági vizsgálatokkal kapcsolatban használt szakkifejezései (IEC 60695-4:2012) (2013-07-01) MSZ EN 60695-7-2:2013 A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Vizsgálati módszerek összefoglalása és alkalmazhatósága (IEC 60695-7-2:2011) (2013-07- 01) MSZ EN 1363-1:2013 Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények (2013-07-01) MSZ EN 1365-1:2013 Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (2013-07-01) MSZ EN 15269-2:2013 Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Forgó- vagy csuklópántos acélajtók tűzállósága (2013-07-01)