© Zöld Világ ‘93 Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság - 2012 Védőeszköz juttatás (56. §) Egyéni védőeszköznek nevezünk minden olyan eszközt, amelyet a munkavállaló azért visel,  vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből eredő kockázatokat az egészséget nem  veszélyeztető mértékűre csökkentse.  Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendje kötelezően elkészítendő munkavédelmi  alapdokumentáció, melynek kialakítása és bevezetése segítség az optimális védőeszköz  kiválasztásában, beszerzésében. A munkavédelmi kockázatértékelés tapasztalatai alapján a munkáltató e dokumentumban  rögzíti, hogy az adott munkafolyamathoz, munkavégzéshez, munkakörhöz milyen típusú,  milyen kockázatok, veszélyforrások ellen védelmet, nyújtó eszközt bocsát a munkavállaló  részére. Amennyiben a munkáltató rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, akkor javasolt annak  részeként kezelni az egyéni védőeszközök meghatározását.  Az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása munkabiztonsági és munka-  egészségügyi szaktevékenység egyben. Ez annyit jelent, hogy munkavédelmi végzettségű  szakember mellett egészségügyi (pl. foglalkozás-egészségügyi orvos) szakembernek is  részt kell vennie a vizsgálatban.  Megrendelőinknek vállaljuk, hogy a kockázatértékelés eredménye alapján kidolgozzuk a  védőeszközök juttatásának szabályzatát, meghatározzuk az adott munkahelyhez leginkább  alkalmas védelmi képességű egyéni védőeszközt és segítünk a védőeszközök  bevezetésében, használatának a munkavállalóval oktatások, bemutatók segítségével  történő megismertetésében.  Amennyiben Megrendelőink igényt tartanak rá, szerződéses partnereinken keresztül  biztosítjuk az általunk javasolt munkaruha illetve egyéni védőeszköz beszerzését,  Megrendelőink részére történő kiszállítását